ყვავილოვანი მთვარის მკვლელები | Killers of the Flower Moon
დაცემის ანატომია | ANATOMY OF A FALL
საომარი ცხენი | WARHORSE ONE
შეწირვა | CONSECRATION